Çağrı Merkezlerinin Kurumlar İçin Faydaları

 • Müşteri memnuniyeti ve sadakat artışı sağlar.
 • Müşteri ile iletişim tek bir merkezden sağlanır.
 • Müşteri ile sürekli ve düzenli iletişim kurulur.
 • İletişim somut sonuçlarla raporlanabilir.
 • Şikayetlerin çözüm sürelerini düşürür.
 • Son kullanıcılardan bilgi akışını sağlar.
 • Satışa doğrudan ve dolaylı katkıda bulunur.
 • Pazarlama faaliyetlerininetkinliğini artırır.
 • Pazarlama faaliyetlerinin ölçümü için araçlar sunar.
 • Arkaofisin verimliliğini artırır.
 • Teknoloji sayesinde personel ihtiyacı azaltır.
 • Kurum için gerekli stratjik bilgi üretir.
 • CRM’in temel taşlarından birini oluşturur.
 • Analitik CRM’e girdi sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Şirket imajını güçlendirir.
 • Proaktif uygulamalara katkıda bulunur.
 • Müşteri bilgileri güncellenir ve merkezileşir.
 • Veri konsolidasyonun faydalarından yararlanılır.
 • Kampanyaların etkinliğini artırır.
 • Kriz zamanlarında etkin bilgi merkezi rolü oynar.
error: Korumalı görünüm modundasınız.